Hygns Gård, 681 93 Kristinehamn  0551-42042

Slakteriet

Slakteriet på Hygns Gård byggdes 1997 och var det andra EU-godkända viltslakteriet i Sverige. Verksamheten bygger främst på den egna hjort uppfödningen samt inköp av älg från Värmland och Bergslagen. Under åren har vi sett en spännande utveckling i och med att intresset för närproducerad mat har ökat och konsumenternas kunskap kring råvarorna har stärkts. Detta har inneburit en ändrad marknad för viltköttet då det förr såldes i stora partier till grossist och nu även går direkt ut till kvalitets medvetna slutkunder.

Genom vår gårdsbutik kan ni köpa styckdetaljer av Hjort, Älg, Rådjur och Vildsvin samt även charkprodukter förädlade med viltköttet i fokus. Ni hittar även delar av vårt sortiment hos våra återförsäljare.

Tillsvidare tar vi bara emot älg till slakteriet inte småvilt. 

Om ni är intresserade av att sälja vilt till oss så gäller följande:

Följande priser gäller på slaktvikten (priser + moms):

Hjort 45kr/kg

Älg 50kr/kg

Rådjur 40kr/kg

Vildsvin 20-40kg slaktvikt 40kr/kg

Vildsvin över 40kg (endast sugga eller gylta) 25kr/kg.

 • Vid leverans av vilt till oss gäller följande:
  • Djuret skall vara välskjutet
  • God hygien vid urtagning/passning av djuret måste ske.
  • De röda organen (hjärta, lever, lungor, njure samt tunga) ska vara kvar för att vi ska kunna veterinär besikta kroppen.

   

  Om slaktkroppen behöver kasseras under veterinär besiktningen debiteras en hanteringskostnad.

Kontakta Morgan på 070 72 92 971 vid frågor angående slakteriet.

För butiken ring 0551-42042