Hygns Gård, 681 93 Kristinehamn  0551-42042

Slakteriet

Slakteriet på Hygns Gård byggdes 1997 och var det andra EU-godkända viltslakteriet i Sverige. Verksamheten bygger främst på den egna hjort uppfödningen samt inköp av älg från Värmland och Bergslagen. Under åren har vi sett en spännande utveckling i och med att intresset för närproducerad mat har ökat och konsumenternas kunskap kring råvarorna har stärkts. Detta har inneburit en ändrad marknad för viltköttet då det förr såldes i stora partier till grossist och nu även går direkt ut till kvalitets medvetna slutkunder.

Genom vår gårdsbutik kan ni köpa styckdetaljer av Hjort, Älg, Rådjur och Vildsvin samt även charkprodukter förädlade med viltköttet i fokus. Ni hittar även delar av vårt sortiment hos våra återförsäljare.

Inför jaktsäsongen 2018 kommer vi att begränsa inköp av älg. Vi har iakttagit att den redan minskade älgstammen kan ha tagit ytligare skada i år på grund av torkan. Risk finns att ett större antal kalvar inte klarade sommaren och att även förökningen nästa år kan påverkas. Vi vill därför värna om älgstammen och kommer att begränsa inköp av älg till slakteriet i år. (Vår erfarenhet är att vi får in ett större antal älgar mot slutet av  säsongen då privatpersoners frysboxar redan är fulla och det är dessa älgar vi skulle vilja att de levde vidare till nästa år). Detta inbär att vi även kommer kunna slakta mer vildsvin och på så sätt kontrollera den stammen.

Nu har vi fyllt våra frysar! Från och med 6/1- 2019 köper vi inte in något mer till slakteriet under våren. Det går däremot att lämna in för slakt/styck och återtag. För priser kontakta Morgan.

 • Kontakta alltid Hygns Vilt innan ni kommer med ett djur. Morgan 0707292971, Karin 0551-42042. Får ni inget svar vänligen lämna ett meddelande så att vi vet att ni har sökt oss och vad det gäller.
 • Då mycket av vildsvinen jagas på natten vill vi att ni kontaktar oss redan dagen innan för att se om vi har möjlighet att ta emot nästa dag vid eventuell jakt lycka. Går även att sms för bekräftelse till Morgan 0707292971
 • Pga av det höga trycket kring gårdsbutiken och rökeriet i December tar vi främst emot i Oktober & November.
  • God hygien vid urtagning/passning av djuret måste ske.
  • De röda organen (hjärta, lever, lungor, njure samt tunga) ska vara kvar för att vi ska kunna veterinär besikta kroppen.
  • Huvuden ska vara med på vildvin och älg. Vid kapital älgtjurar ta av huvudet men skicka med fotografi.

  Om slaktkroppen behöver kasseras under veterinär besiktningen debiteras en hanteringskostnad. Djuret skall vara välskjutet.

Följande priser gäller på slaktvikten (priser + moms):

Hjort 45kr/kg

Älg 50kr/kg

Rådjur 40kr/kg

Vildsvin (slaktvikt 20-40kg) 35kr/kg

Vildsvin över 40kg (endast sugga eller gylta) 20kr/kg.

Kontakta Morgan på 070 72 92 971 vid frågor angående slakteriet.

För butiken ring 0551-42042