Hygns Gård, 681 93 Kristinehamn  0551-42042

Slakteriet

Slakteriet är öppet varje dag för inlämning av vilt!

Slakteriet på Hygns Gård byggdes 1997 och var det andra EU-godkända viltslakteriet i Sverige. Verksamheten bygger främst på den egna hjort uppfödningen samt inköp av älg från Värmland och Bergslagen. Under åren har vi sett en spännande utveckling i och med att intresset för närproducerad mat har ökat och konsumenternas kunskap kring råvarorna har stärkts. Detta har inneburit en ändrad marknad för viltköttet då det förr såldes i stora partier till grossist och nu även går direkt ut till kvalitets medvetna slutkunder.

Genom vår gårdsbutik kan ni köpa styckdetaljer av Hjort, Älg, Rådjur och Vildsvin samt även charkprodukter förädlade med viltköttet i fokus. Ni hittar även delar av vårt sortiment hos våra återförsäljare.

Vid leverans till Viltslakteriet: 

 • Kontakta alltid Hygns Vilt innan ni kommer med ett djur. Morgan 0707 292971, Karin 0705800182. Får ni inget svar vänligen lämna ett meddelande så att vi vet att ni har sökt oss eller skicka ett sms med vad det gäller.
 • Då mycket av vildsvinen jagas på natten vill vi att ni kontaktar oss redan dagen innan för att se om vi har möjlighet att ta emot nästa dag vid eventuell jakt lycka. Går även att sms för bekräftelse till Morgan 0707292971
 • Vi vill även poängtera vikten av välskjutna djur då vi finner att det i vissa fall sker onödig köttförstörelse då många skott ha använts.
  • God hygien vid urtagning/passning av djuret måste ske.
  • De röda organen (hjärta, lever, lungor, njure, mjälte samt tunga) ska vara kvar för att vi ska kunna veterinär besikta kroppen.
  • Huvuden ska vara med.
  • Om slaktkroppen behöver kasseras antingen under veterinär besiktningen eller pga brunstlukt eller surjäsning debiteras en hanteringskostnad. Djuret skall vara välskjutet.

Följande priser gäller på slaktvikten 2023: (Priser +25% moms)

Hjort 45kr/kg

Älg  55kr/kg

Älgkalv (under 45kg) 35kr/kg

Rådjur 40kr/kg

Vildsvin (0-9,9kg) 11kr/kg

Vildsvin (slaktvikt 10-19kg) 32kr/kg

Vildsvin (slaktvikt 20-40kg) 39kr/kg

Vildsvin över 40kg (endast sugga eller gylta) 25kr/kg.

Prisreduktion vid skottskador eller andra avvikelser:

 • Utan kompletta organ debiteras enligt kostnader från livsmedelsverket 1050kr/djur
 • Om djuret behöver kasseras 550 kr/djur
 • Hel träff  – lår älg -10% av priset
 • Hel träff – rygg älg – 25% av priset
 • Hel träff – lår vildsvin – 15% av priset
 • Hel träff – rygg vildsvin -25% av priset
 • Hel träff – lår hjort/rådjur – 20% av priset
 • Hel träff – rygg hjort/rådjur – 30% av priset

T.ex. Vildsvin kall slaktvikt 25kg – helträff rygg
25kg x 39kr = 975kr
– skottskada 25% = 731kr
(priser + moms)

Återtag:

Rådjur, Dovhjort, Vildsvin:
Slakt och besiktning 395kr
Styckning 515kr
Vakuumförpackning 515kr
Totalt: 1425kr

Kronhjort:
Slakt och besiktning: 500kr
Styckning: 515kr
Vakuumförpackning: 515kr
Totalt: 1530kr

Kronhjort Tjur:
Slakt och besiktning: 690kr
Styckning: 715kr
Vakuumförpackning: 625kr
Totalt: 2030kr

Älg:
Slakt och besiktning: 12 kr/kg
Styckning: 7 kr/kg
Vakuumförpackning: 5 kr/kg
Totalt: 24 kr/kg

 • Alla Priser är + 25% moms på kall slaktvikt

Kontakta Morgan på 070 72 92 971 eller Karin 0551-42042 vid frågor angående slakteriet.